Lucija Đurašković M.Sc.

Povjesničarka umjetnosti, JU Muzeji i galerije Budvea, Crna Gora
Lucija Đurašković

Lucija Đurašković M.Sc.

Povjesničarka umjetnosti, JU Muzeji i galerije Budvea, Crna Gora

Životopis

Lucija Đurašković (djevojačko Jelušić) rođena je u Kotoru (1960). Diplomirala na Filozofskom fakultetu – grupa za Istoriju umjetnosti u Beogradu 1984. godine. Godine 2015. magistrirala je na Fakultetu za turizam Univerziteta Crne Gore u Kotoru na temu „Manastiri u Paštrovićima i mogućnost njihove turističke valorizacije“.

Stekla je najviše stručno zvanje u domenu muzeološke djelatnosti u Crnoj Gori – muzejski savjetnik. Od 1985. godine zaposlena je u Kulturnom centru Budva, današnjoj JU Muzeji i galerije Budve.

Godine 1987, kao stipendista grčke vlade, bravila je na postdiplomskom usavršavanju iz oblasti uizantijske umjetnosti na Aristotelovom univerzitetu u Solunu, kod čuvenog vizantologa, akademika E. Tahiaosa. Od 2004. član je Odbora za etnologiju Crnogorske akademije nauka i umjetnosti. Godine 2015. bila je selektor prestižnog XXXVII Likovnog salona „13 Novembar“ (Cetinje, Crna Gora). Autor je brojnih likovnih kritika u oblasti moderne umjetnosti, kao i naučnih radova i publikacija monografskog tipa vezano za kulturu i kulturnu baštinu Crne Gore i njenog primorja.

Učestvovala je na brojnim konferencijama, okruglim stolovima i drugim naučnim projektima u domenu struke. U periodu 2001–2005. bila je direktor JU Muzeji, galerija i biblioteka Budva, a njenom zaslugom otvoren je Muzeja grada Budve (arheološka i etnografska zbirka) 2003. godine, a sama zgrada Muzeja dobila je prestižnu međunarodnu nagradu „Zelena jabuka“ (London, 2005.), za očuvanje i razvoj autentičnog svjetskog graditeljskog nasljeđa, dok je Biblioteka dobila „Novembarsku nagrade grada Budve“ (2004). godine. Od 2017. godine vrši funkciju direktora JU Muzeji i galerije Budve, u drugom mandatu.

Živi u Budvi.

Sva predavanja od Lucija Đurašković M.Sc.