Gorana Barišić Bačelić, mag. art. hist.

Grad Šibenik, Hrvatska

Gorana Barišić Bačelić, mag. art. hist.

Grad Šibenik, Hrvatska
+385 (0)91 497 55 44
gorana@tvrdjava-kulture.hr

Životopis

Životopis dostupan na engleskom.

Sva predavanja od Gorana Barišić Bačelić, mag. art. hist.