Održivo upravljanje fortifikacijskom baštinom u Šibeniku

Održivo upravljanje fortifikacijskom baštinom u Šibeniku

Kroz posljednjih nekoliko godina Šibenik je postao primjer dobre prakse u korištenju europskih fondova za obnovu svoje kulturno-povijesne baštine. Dvije šibenske tvrđave (sv. Mihovil; Barone) su uspješno revitalizirane, a treća (sv. Ivan) upravo prolazi kroz taj proces. Upravljanje ovim povijesnim spomenicima povjereno je novoosnovanoj javnoj ustanovi u kulturi Tvrđava kulture Šibenik.

Ono što razlikuje pojam rekonstrukcije i/ili obnove od pojma revitalizacije jest kreativno i održivo korištenje baštine i upravljanje istom. Projekti revitalizacije šibenskih tvrđava jasno pokazuju kronologiju i promjenu paradigme u interpretaciji i prezentaciji baštine, a poznavanje okvira mogućnosti digitalne tehnologije unutar institucija koje skrbe o povijesnoj, kulturnoj i prirodnoj baštini, kao i najboljih primjera takve prakse u svijetu, postaje neizbježni know-how i za kulturne djelatnike Hrvatske. Jedna od temeljnih misija Tvrđave kulture je postati predvodnik inovativnog načina interpretacije, prezentacije i upravljanja kulturno-povijesnom baštinom, istovremeno zadržavajući financijsku i programsku samoodrživost.