Dušan Medin M.Sc.

Arheolog, JU Muzeji i galerije Budva, Crna Gora
Dušan Medin

Dušan Medin M.Sc.

Arheolog, JU Muzeji i galerije Budva, Crna Gora

Životopis

Dušan Medin (1990) zavšio je 2014 osnovne studije arheologijena Filofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (Srbija) a 2015 postdiplomske studije na UNESCO Chair in Cultural Policy and Management: Interculturalism and Mediation in the Balkans u Beogradu i Lionu (Francuska), a trenutno završava master studije arheologije, takođe u Beogradu. Od Ministarstva kulture Crne Gore stekao je stručna zvanja „kustos“ i „istraživač“ 2017. godine. Trenutno je zaposlen u JU Muzeji i galerije Budve, a radi i kao projekt menadžer Društva za kulturni razvoj „Bauo“ (Petrovac, Crna Gora), i kao član redakcije za oblasti kultura i kulturna baština u stručnom godišnjaku „Paštrovski almanah“ (Budva). Učestvovao je na arheološkim istraživanjima (Crna Gora, Srbija, Grčka), objavio je nekoliko naučnih i stručnih radova iz arheologije, kulturne baštine i menadžmenta iste, bio je autor i saradnik na više dokumentarnih i umjetničkih izložbi, uredio/priredio brojne naučne i stručne publikacije (monografije, zbornici radova, časopisi itd.), organizovao i učestvovao u mnogim naučnim konferencijama, okruglim stolovima, radionicama, izložbama i drugim projektima u domenu kulture i kulturne baštine. Ima profesionalno iskustvo u organizacijama civilnog društva, javnoj upravi, javnim ustanovama kulture, medijima, izdavaštvu i kao freelancer u Srbiji i Crnoj Gori.

Sva predavanja od Dušan Medin M.Sc.