Dobrila Vlahović , M.Arch.

Konzervator-restaurator, Ministarstvo kulture, Crna Gora
Dobrila Vlahović

Dobrila Vlahović , M.Arch.

Konzervator-restaurator, Ministarstvo kulture, Crna Gora

Životopis

Dobrila Vlahović, dipl konzervator restaurator, magistrant Arhitektonskog fakulteta u Podgorici, na odsijeku, Zaštita i revitalizacija graditeljskog nasljeđa.

Od 1996-2011. radila u Republičkom zavodu za zaštitu spomenika kulture – Cetinje, a do 2013. godine u Upravi za zaštitu kulturnih dobara. Svoj dugogodišnji rad, posvećen je zaštiti i očuvanju kulturne baštine, gdje je radila na najsloženijim poslovima i učestvovala u brojnim projektima i strategijama, od nacionalnog i međunarodnog značaja.

Od 2010 – 2012 bila je predstavnik Crne Gore u Komitetu za kulturno i prirodno nasljeđe i pejsaž Savjeta Evrope (CDPATEP ), a danas je član upravnog odbora crnogorskog i član međunarodnog ICOMOS-a.

Autor je brojnih bibliografskih jedinica, iz oblasti zaštite i očuvanja kulturne baštine, a na tu temu imala je i brojna izlaganja na međunarodnim i lokalnim konferencijama.

Od 2013. godine, zaposlena je u Ministarstvu kulture, kao Smostalni savjetnik I za nepokretnu kulturnu baštinu.

Sva predavanja od Dobrila Vlahović , M.Arch.