Senada Demirović Habibija, PhD(c)

Arhitektica, ADA Centar, Mostar, Bosna & Hercegovina
Senada Demirović Habibija

Senada Demirović Habibija, PhD(c)

Arhitektica, ADA Centar, Mostar, Bosna & Hercegovina

Životopis

*Strucni savjetnik za urbanisticko planiranje, Grad Mostar*

*Kustosica centra za Arhtekturu, dijalog i umjetnost ADA Mostar

Rođena u Mostaru gdje završava osnovnu i srendju školu. Studije arhitekture započela u Maroku, nastavila u Sarajevu i završila u Danskoj.  Na arhitektonskom fakultetu u Sarajevu stekla zvanje diplomranog inžinjera arhitekture, a potom i magistra tehničkih nauka.

Trenutno u izradi doktorska disertacija „Urbana rekonstrukcija u kontinuitetu“. Senada je svoje znanje u oblasti zaštite kulturne baštine sticala kao saradnik Fondacije Aga Khan Trust for Culture (uredu u Mostaru 2000-2003), te kao spoljnji saradnik Zavoda za zaštitu spomenika Mostara(1997-2004). Duži niz godina radi u gradskoj upravi Grada Mostara kao stručni savjetnik za prostorno planiranje. Od 2015. godine je suosnivačica i kustosica Centra za Arhitekturu, dijalog i umjetnost ADA Mostar, www.cadamostar.com www.kucaarhitekture-mostar.com 

Kao predavač, moderator i koordinator učestvovala na brojnim konferencijama, seminarima i radionicama širom Evrope i svijeta.

Poznaje 4 strana jezika: engleski, francuski, talijanski i španjolski.

Sva predavanja od Senada Demirović Habibija, PhD(c)