Iva Carević-Peković, M.Sc.

Ravnateljica, Zavod za obnovu Dubrovnik, Hrvatska

Iva Carević-Peković, M.Sc.

Ravnateljica, Zavod za obnovu Dubrovnik, Hrvatska

Životopis

Iva Carević Peković( 01.06.1977, Dubrovnik ), diplomirala na Građevinskom fakultetu u Zagrebu. Odmah po završetku studija započela sa radom u građevinskim firmama djelujući u sklopu odjela za pripremu projekata. Savladavši osnove pripreme, na terenu je kasnije djelovala u operativi na svim razinama rukovođenja. Kao voditelj projekta privela kraju niz projekata od kojih su neki poslovno stambenog karaktera, a neki spadaju u spomeničku baštinu. Uz rad u struci završila je i poslijediplomski specijalistički studij, smjer Organizacija i menadžment u građevinarstvu. Kroz svoj specijalistički rad bavila se proučavanjem rizika, ograničenja i promjena u obnovi spomeničke baštine.

2014. godine postaje ravnateljicom Zavoda za obnovu Dubrovnika. Obnašajući posao ravnatelja upravljala je nizom obnova objekata spomeničke baštine povijesne jezgre. Pokrenula je izradu Plana upravljanja spomeničkom jezgrom. Za potrebe kvalitetne izrade Plana upravljanja koordinirala je sistematizacijom velikih baza podataka koji se tiču konstruktivnih elemenata spomeničke baštine, imovinsko – pravnog stanja, statusa istraženosti, mikrozoniranja povijesne jezgre, sistematizacije namjene prostora, sociološke i demografske studije, studije centralnog sustava grijanja i hlađenja za kompletnu povijesnu jezgru. U cijelom procesu izrade Plana vodila je niz radionica i fokus grupa sa civilnim sektorom kao i sa strukom. Voditeljica je velikog infrastrukturnog projekta obnove baštine koji se financira iz sredstava Europske unije.

Sva predavanja od Iva Carević-Peković, M.Sc.