Projekt Lazareti – kreativna četvrt Dubrovnika

11 tra 2018
14:00 - 14:20

Projekt Lazareti – kreativna četvrt Dubrovnika

Projekt Lazareti – kreativna četvrt Dubrovnika izravan je odgovor na mnoge probleme identificirane u sklopu istraživanja pokrenutih tijekom izrade Plana upravljanja. Prije svega omogućit će disperziju turista u prostore koji do sada nisu bili atraktivni za turiste. Kroz realizaciju projekta nastojat će se unaprijediti upravljanje kulturnom baštinom. Projekt neće samo proširiti kulturno turističku ponudu već će omogućiti mnoge programe i sadržaje znanstvenog i obrazovnog karaktera za lokalno stanovništvo. Kroz valorizaciju kulturne baštine uspostavit će se čvrsta i kvalitetna suradnja između javnog, privatnog i civilnog sektora te dati značajan doprinos održivom razvoju kulturne baštine.