Biserka Simatović, M.ES.

Generalna tajnica, HUPG, Hrvatska
Biserka Simatović

Biserka Simatović, M.ES.

Generalna tajnica, HUPG, Hrvatska
+385(0)91 1809 461
bsimatovic@dubrovnik.hr

Životopis

Obrazovanje

 • Masters: Europski studiji, Sveučilište Pantheon-Assas, Paris II, Pariz + Sveučilište U Zagrebu, Pravni Fakultet
 • B.A. (Bachelor of Arts – Classics): Sveučilište Mcgill, Montreal, Kanada
 • Champlain Regional College, Montreal, Kanada
 • Royal George High School, Greenfield Park, Montreal, Kanada
 • Vincent Massey Elementary School, St. Hubert, Montreal, Kanada
 • Sudski tumač: engleski i francuski jezik

Radno iskustvo

 • UO za poslove gradonačelnika, viši savjetnik
 • UO za poduzetništvo, turizam i more, viši savjetnik
 • UO za poduzetništvo, turizam i more, v.d. Pročelnica
 • UO za poduzetništvo, turizam i more, viši savjetnik za EU projekte,
 • UO za poduzetništvo, turizam i more, viši savjetnik za kapitalne projekte i EU fondovePOSLOVI – koordinacija s europskim institucijama: UNESCO, MedCities, OWHC, EWT, EAHTR (Heritage Europe); priprema, prijava i implementacija EU projekte; voditelj projekta – Adria.MOVE IT! i EX.PO AUS – IPA Adriatic CBC program; koordinator i generalni tajnik Hrvatske udruge povijesnih gradova (HUPG); priprema različitih međunarodnih konferencija, radionica; priprema predavanja na različitih temama vezano za Grad: turizam i baštinu; prijevodi na engleskom i francuskom jeziku; priprema stručnog teksta / letke / brošure za publikaciju; te ostalo sukladno potrebama Upravnog odjela i Grada Dubrovnika.
 • Ured Gradonačelnika, višu savjetnik za međunarodne odnosePOSLOVI – koordinacija s europskim institucijama: UNESCO, MedCities, OWHC, EWT, EAHTR (Heritage Europe); priprema, prijava i implementacija EU projekte; voditelj projekta: PHARE 2005-CBC Adriatic / N.A.P. Network of Adriatic Parks (Lead Partner RH, promociju turizma, ispostava Centra za posjetitelja na otoku Lokrum; INFIORE (Partner, promociju turizma); B.A.R.C.A. (Partner, promociju baštine i turizma); koordinator Povjerenstva za europsku integraciju; priprema za izlaganje na konferencijama, prijevodi, obrada podataka na kompjutoru te sve ostalo po potrebi.
 • Ured Gradonačelnika, stručni savjetnik za međunarodnu suradnju i Europske integracijePOSLOVI – koordinacija prekograničnih sastanaka – Vijeće Europe u Strasbourg-u, Odbor regije u Bruxelles-u; koordinacija sa: UNESCO, MedCities, EAHTR, EWT, OWHC…; priprema i prijava projekata za PHARE 2005 – CBC Adriatic program; koordinator Povjerenstva za europsku integraciju; priprema za izlaganje na konferencijama, prijevodi, obrada podataka na kompjutoru te sve ostalo po potrebi.
 • Ured Gradonačelnika, inokorespondentPOSLOVI: svi oblici prijevoda (engleski i francuski jezik); odabir i unošenje podataka u kompjutor koristeći dokumenata različitih sadržaja; vođenja uredske poslove
 • Ured Gradonačelnika, viši administrativni tajnikPOSLOVI: svi oblici prijevoda i korespondencija; vođenja uredskih poslova

 

Sva predavanja od Biserka Simatović, M.ES.