Promicanje povijesti i vrijednosti Europske unije putem programa Europa za građane

Promicanje povijesti i vrijednosti Europske unije putem programa Europa za građane

Program Europa za građane pokrenula je Europska komisija 2007. godine, a cilj programa je podizati svijest građana i građanki europskih zemalja o zajedničkoj povijesti i vrijednostima te poticati zbližavanje različitih kultura, identiteta i baštine, osnažujući na taj način građane za uzajamni dijalog i uspostavu suradnje na europskoj razini. Smjernicama i financijskim sredstvima ovaj Program omogućuje formiranje međunarodnih platformi za razmjenu znanja i uključivanje što većeg broja građana u procese oblikovanja politika kako bi imali što veću ulogu u njenom razvoju. Sve navedeno predstavlja važan temelj u izgradnji otvorenog, raznolikog, tolerantnog i solidarnog europskog društva.

Važno je istaknuti kako je 2018. godina proglašena Europskom godinom kulturne baštine, a projekti koji se bave ovom temom imaju prednost u odabiru i davanju financijske potpore iz programa Europa za građane. Financijska sredstva namijenjena su organizacijama civilnog društva, obrazovnim i istraživačkim institucijama, kao i jedinicama lokalne i područne samouprave (općinama, gradovima i županijama) koji će u svojim projektima okupiti građane i građanke različitih europskih zemalja kako bi kroz raspravu i zajedničko djelovanje kreirali inovativna rješenja za izazove na lokalnoj, internacionalnoj i europskoj razini pa tako i one koji se tiču promocije i očuvanja zajedničke kulturne baštine. Projekti se mogu prijaviti na 4 vrste natječaja: Europsko sjećanje, Bratimljenje gradova, Umrežavanje gradova i Projekte civilnoga društva.

Udruge, općine i gradovi u Hrvatskoj su do kraja 2017. godine proveli ukupno 104 projekta ukupne vrijednosti 4.3 milijuna eura, a još je više od 500 organizacija i JLPS-a iz RH sudjelovalo u projektima drugih europskih zemalja. Konkretnije informacije o projektima provedenima na EU razini od 2014. godine do danas, dostupni su u bazi projekata ovdje.