Integriranje upravljanja energijom zgrada i distribucijskih mreža – projekt 3Smart

Anita Martinčević
10 tra 2018
15:10 - 15:30

Integriranje upravljanja energijom zgrada i distribucijskih mreža – projekt 3Smart

Glavna ideja projekta Smart Building – Smart Grid – Smart City (akronim: 3Smart), koji se financira kroz Interreg Dunav Transnacionalni program, je razvoj integrirane platforme za upravljanje energijom zgrada, priznavajući zgrade kao sudionike na tržištu i fleksibilnost usluga.