Poštujmo grad: Izazovi i digitalna rješenja

Jelka Tepšić
10 tra 2018
14:30 - 14:50

Poštujmo grad: Izazovi i digitalna rješenja

Projekt “Poštujmo grad” u osnovi je integrirana razvojna inovacija koja u svom fokusu ima održivi turizam i razvoj grada te predstavlja skup kratkoročnih i dugoročnih inicijativa s ciljem rješavanja prioritetnih razvojnih problema grada Dubrovnika i njegovog okruženja. S obzirom na hitnost djelovanja uključuje skup „požarnih“ mjera u prvoj fazi projekta, ali njegov cilj je raditi sustavno i integrirano temeljem preporuka ključnih strateških i planskih dokumenata grada. Dobro upravljanje je srž održivog razvoja, a akcijski plan projekta koji će se napraviti u suradnji sa svim relevantnim dionicima, želimo doprinijeti osmišljavanju i implementaciji kvalitetnih, konkretnih rješenja kao odgovora na potrebe Dubrovnika kao destinacije, ali i svih njegovih građana i posjetitelja.