Helena Biočić

voditeljica Muzeja policije Ministarstva unutarnjih poslova RH
Helena Biočić

Helena Biočić

voditeljica Muzeja policije Ministarstva unutarnjih poslova RH

Životopis

Helena Biočić rođena je 3. siječnja 1980. godine u Bjelovaru, gdje je završila osnovnu školu i srednju Prirodoslovno-matematičku gimnaziju. Godine 1998. upisuje Visoku policijsku školu u Zagrebu, gdje steče zvanje kriminalist, potom 2004. Godine diplomirani kriminalist. Zapošljava se u Ministarstvu unutarnjih poslova, PD zagrebačkoj 2005.godine, na osnovnim poslovima policijskog službenika. Od 2008. godine obavlja poslove informiranja i odnosa s javnošću u Uredu glavnog ravnatelja policije i u Kabinetu ministra. Titulu stručnog specijalista kriminalistite stječe 2010. godine.
Od veljače 2018. preuzima poslove voditelja Muzeja policije.
Od 2008. godine bavi se humanitarnim radom u Zakladi policijske solidarnosti gdje je danas zamjenica predsjednika Upravnog odbora.
Sudjelovala je na nekoliko konferencija i seminara vezanih uz rad policije i odnosa s javnošću.

___

Posebna izložba Muzeja policije Ministarstva unutrašnjih poslova RH…više informacija